Kjære lærer og foreldre

Vi som har laget blått univers ønsker at elevene skal utvikle naturglede, engasjement og utforskertrang, føle på håp og medvirke i viktige beslutninger som gjelder deres framtid. Ikke minst ønsker vi at barna skal ha det gøy når de lærer!

Her finner du undervisningsmateriell og faglige ressurser som du kan laste ned og bruke i undervisningen din.

Opplegget passer også for familier som har lyst til å bli kjent med havet på en spennende, utforskende og barnevennlig måte.

Fem barn står rundt en vanntank fyllt med forskjellige arter.

Forskningsdrevet undervisning

Sammen med forskere, fagfolk og pedagoger har vi utviklet undervisningsopplegg som både er kvalitetssikret og forskningsdrevet.

Læreplan og kompetansemål

Blått univers er knyttet opp til kompetansemål i de nye læreplanene. Når du laster ned et opplegg, får du en oversikt som viser hvordan undervisningen svarer på både overordnet del og kompetansemålene.

Oppbygging

Vi vil at det skal være enkelt for deg som lærer å ta med elevene ut av klasserommet og inn i naturen.

Undervisningsoppleggene gir elevene rom til å oppleve, utforske og undre seg over naturen og samspillet mellom arter i det marine miljøet. De får stille spørsmål, finne egne løsninger på miljøutfordringer og jobbe kreativt og tverrfaglig.

Undervisningsoppleggene er delt i tre deler:

  • Del 1 – Inn i naturen: Elevene er ute i naturen for å bli kjent med artene i sitt nærmiljø. Hvordan ser de ut? Hva gjør de? Hvilke behov har de? Hvilke utfordringer møter de ulike artene i sin hverdag? Elevene velger ut arter de ønsker å fordype seg i.
  • Del 2 – Innsikt og fordypning: Elevene får i oppdrag å finne løsninger på hvordan vi kan tilrettelegge for alle arters behov. Her kan de finne mer informasjon ved å lese og utforske en spennende digital historie, med fantastiske illustrasjoner.
  • Del 3 – Bidra og medvirke: Elevene bidrar med egne løsninger. Klassen kan laste opp sine bidrag på nettsiden. Bidragene formidles videre til forskere, fagfolk og de som tar beslutninger, slik at barn og unges stemmer også blir hørt.

Last ned for å få mer informasjon om tidsbruk, ressurser, læreplanmål og fremgangsmåte.

Fagressurser

«Se hva jeg fant! Hva er dette??» Barn og unge har mange spørsmål om artene de finner. Her kan du laste ned fagressurser som hjelper deg med å svare på spørsmålene som dukker opp og kanskje har du noen selv?

Eli prater til barna.