Hva er ringmerking?

Se videoen! Bli med når forskerne skal ringmerke måker i en sjøfuglkoloni i Oslofjorden! Hva kan vi lære av å ringmerke måker og andre fugler?