Barn og unge – oppdag havet!

Blått univers er laget for at barn og unge skal kunne vandre ut i fjæra, dykke ned i havet og bli kjent med det marine livet.

Det er et digitalt læringsunivers, til bruk både i og utenfor skolen, som gir barn og unge mulighet til å utforske de marine artenes behov, hva som truer artene, og medvirke til løsninger som kan redde marin natur.

I læringsuniverset kan barn og unge finne biologisk korrekt og kvalitetssikret informasjon om livet i havet gjennom underholdende digitale historier om alt fra hva som truer livet i fjorden, til måkenes hemmelige liv.

Lærere og foreldre – bli med!

Blått univers er også laget for lærere og foreldre. Vi ønsker at vårt læringsunivers skal gjøre det lettere for lærere å ta med skoleklassen og barna ut av klasserommet og inn i naturen. Og at foreldre kan finne aktiviteter i fjæra med familien.

Undervisningsoppleggene våre er i tråd med læreplanmål for naturfag, utviklet i samarbeid med pedagoger, kvalitetssikret av forskere og fagfolk, og tar i bruk oppdatert kunnskap fra forskningen.

I første omgang er undervisningsoppleggene rettet mot 5. – 7. klasse. Det utelukker ikke bruk i andre aldersgrupper.

Vi har også laget fagressurser som skal gjøre det enklere å gjennomføre opplegene og svare på spørsmål fra barna.

Hvem er vi?

Vi er en stor gjeng med naturengasjerte fagfolk som er glad i måker, rur og alt annet liv i havet. Blått univers er en del av et større prosjekt som heter Oslofjordens blå skoger, der miljøorganisasjonen Sabima har samlet forskere, marinbiologer, formidlere, naturfagpedagoger, studenter og frivillige til å dele kunnskap om det marine livet til barn og unge.

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold. Vi jobber ved å foreslå politiske løsninger og spre kunnskap om økologiske sammenhenger.

Oslofjordens blå skoger er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, Norges Forskningsråd, Miljødirektoratet og Bymiljøetaten i Oslo.

Kontakt i Sabima er Norith Eckbo (norith.eckbo[alfakrøll]sabima.no).

Bidragsytere og støttespillere:

Jonas Thormar (Havforskningsinstituttet), Eli Rinde (Norsk institutt for vannforskning), Elin Sørensen (Urbant Hav), Anette Øwre Bollvåg (pedagog), Karianne Slåtta Haugen (pedagog), Morten Helberg (BirdLife Norge), Sindre Molværsmyr (Norsk institutt for naturforskning), Anna Nilsson (Norsk institutt for naturforskning), Joël Durant (Universitetet i Oslo), Nils-Christian Stenseth (Universitetet i Oslo), Sine Hagestad (Universitetet i Oslo), Mari Meland (Universitetet i Oslo), Anne Beate Hovind (Oslo Fjordskole), Helge Løvskar (Spearos, Oslo Fjordskole), Tillik Haustvedt (Oslo Fjordskole), Karin Beate Nøsterud (Oslo Fjordskole), Alexander Rødsrud (Universitetet i Oslo), Malene Langvik-Hansen (Universitetet i Oslo), Guri Sogn Andersen (marinbiologene.no), Kristina Øie Kvile (marinbiologene.no), Marianne Olsen (marinbiologene.no), Kristine von Krogh (marinbiologene.no), Christian Schumacher (Besøkssenter Våtmark Oslo), Norsk Botanisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, m.fl.