Karl vet, vet du?

Har du tegnet eller skrevet om måker i Oslofjorden? Og har du ideer og forslag til hva vi kan gjøre for redde artene som bor der?

Tegn det du har funnet ut!

Vi håper at du likte måkedagboken til Karl! Den har vi laget sammen med forskere og andre folk som kan mye om måker og andre sjøfugler. Noen av dem forsker på hva vi kan gjøre for at gråmåken Karl og de andre måkene i Oslofjorden skal ha trygge hekkeplasser og nok mat.

Vet du hva som skal til for at måkene skal få det bedre liv i Oslofjorden? Hvis du vil, kan du ta et bilde av tegningen din og sende den til oss og forskerne!

Vi vil ta med oss dine løsninger i vårt arbeid med å bedre forholdene for mangfoldet av arter i og ved fjorden. Kanskje havner tegningen din på statsministerens bord?

Vil du sende inn måkedagboken eller tegningen din?

Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 21 MB.
    Skriv inn navn på lærer
    Når du skriver inn eposten din, kan Sabima komme i kontakt med deg.
    Samtykke til videre bruk av måkedagbøkene